تقویت حضور آمریکا در تاجیکستان به بهانه مبارزه با مواد مخدر

مواد مخدر,امریکا

دوشنبه ـ ایرنا ـ آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر و مراقبت از مرزهای کوهستانی تاجیکستان، حضور نظامی خود را در این کشور تقویت می کند.

به گزارش روز یکشنبه رسانه های محلی تاجیکستان، آمریکا به منظور مبارزه با مواد مخدر تجهیزات نظامی به ارزش 576 هزار دلار به تاجیکستان کمک کرد.

این کمکهای نظامی آمریکا امروز از سوی ˈ بریند پیشته ˈ مسوول برنامه مبارزه با مواد مخدر سفارت آمریکا به سازمان مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان تحویل شد.

این کمک شامل کلاه نظامی، جلیقه های ضد گلوله، دوربین های دید در شب و دستگاههای مخابراتی ویژه شرایط کوهستانی است.

در صورت امضا نشدن پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان، واشنگتن مجبور است تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ اواسط دی ماه سال 1393 ) تمام نیروهایش را از این کشور بیرون کشد. در این شرایط مقامات نظامی آمریکا طرحهای مختلفی را در برای جا به جایی و مستقر کردن بخشی از نیروهای خویش از افغانستان در منطقه آسیای مرکزی در نظر گرفته اند و واشنگتن در تلاش برای جلب موافقت کشورهای منطقه جهت حضور نظامی خود و مقابله با نفوذ قدرتهای منطقه ای برآمده است.

تاجیکستان با ۱۳۴۴ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان از شرایط بهتری برای تحت نظارت داشتن تحولات در قلمرو این کشور برخوردار است.

مقامهای حکومتی تاجیکستان، طی سالهای اخیر نسبت افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشور، ابراز نگرانی کرده اند.

آساق*5 *ه.ص *1446
کد N476567