پوتین تاکید کرد؛

لزوم طرح موضوع حاکمیت مستقل مناطق شرق اوکراین در مذاکرات

آمریکا اروپا

رئیس جمهور روسیه خواستار طرح موضوع حاکمیت مستقل مناطق شرق اوکراین در مذاکرات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور روسیه خواستار طرح موضوع حاکمیت مستقل مناطق شرق اوکراین در مذاکرات پایان دادن به مناقشات این مناطق شد.

ولادیمیر پوتین گفت: ما باید سریعا گفتگوهایی واقعی را درباره موضوعات مربوط به ساختار سیاسی جامعه و حاکمیت مستقل جنوب شرق اوکراین آغاز کنیم.

وی افزود: هدف این گفتگوها نیز باید حفظ منافع قانونی مردمی باشد که در آنجا زندگی می کنند.