دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان با ارائه تحلیلی از شرایط دشوار منطقه خصوصاً پدیده فرقه گرایی ، خشونت و افراط گرایی و مخاطرات آن برای همه کشورهای منطقه و جهان بر ضرورت لزوم مبارزه جدی با آن و اجتناب از نگاه دوگانه به پدیده تروریسم تأکید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح روز یکشنبه در دیدار با وزیر خارجه فنلاند آخرین تحولات روابط دوجانبه و موضوعات منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به سابقه روابط دو کشور در طول یک قرن گذشته و ابراز خرسندی از همکاریها و مشورتهای سیاسی بین مقامات دو کشور و با مرور بر همکاریهای دوجانبه در حوزه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و همکاریهای علمی و فن آوری، زمینه های موجود برای ارتقاء مناسبات فیمابین را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت بهره گیری از ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریها در حوزه های مختلف بویژه همکاریهای بخشهای خصوصی دو کشور در حوزه های اقتصادی و تجاری تأکید کرد .

 همکاری در حوزه محیط زیست از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی وزیر خارجه کشورمان با همتای فنلاندی بود که طی آن زمینه های موجود برای همکاری قابل توجه ارزیابی و راه های افزایش همکاریها در این زمینه با سازمان محیط زیست کشورمان مورد تبادل نظر قرار گرفت .

 ظریف در این دیدار از جامعه ایرانیان مقیم در فنلاند و دانشجویان ایرانی در آن کشور بعنوان کانال ارتباطی برای مبادلات مردمی و فرهنگی بین دو کشور یاد کرد .

لزوم تبادل هیئتهای بین دو کشور بویژه در حوزه پارلمانی از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی وزیر خارجه کشورمان در این دیدار بود .

 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در این دیدار با ارائه تحلیلی از شرایط دشوار منطقه خصوصاً پدیده فرقه گرایی، خشونت و افراط گرایی و مخاطرات آن برای همه کشورهای منطقه و جهان بر ضرورت لزوم مبارزه جدی با آن و اجتناب از نگاه دوگانه به پدیده تروریسم تأکید کرد.

وزیر امور خارجه فنلاند نیز در این دیدار سفر به تهران در شرایط موجود در منطقه را مهم خواند و با مرور روابط دو کشور در حوزه های مختلف ، ظرفیتهای همکاری دو کشور برای گسترش مناسبات در حوزه های مختلف را مورد تأکید قرار داد.

وزرای خـارجه جمهوری اسلامی ایران و فنلانـد در این دیدار همچنین درخصوص گفتگوهای هسته ای کشورمان با گروه 1+5 ، تحولات عراق ، افغانستان و اوکراین تبادل نظر کردند.