ریختن رنگ در سالن فرودگاه/

اقدام جالب مردم بلژیک برای جلوگیری از صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی