پرواز گسترده جنگنده های صهیونیستی در آسمان جنوب لبنان

جنگنده های صهیونیستی

بیروت – جنگنده های رژیم صهیونیستی ظهر روز یکشنبه با نقض حریم هوایی لبنان در آسمان جنوب این کشور بطوری گسترده به پرواز در آمدند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، جنگنده های صهیونیستی در آسمان مناطقی مانند النبطیه ، اقلیم التفاح، الخیام، مرجعیون و العرقوب و در ارتفاع متوسط پرواز کردند.

جنگنده های ارتش صهیونیستی در مدت حضور در آسمان جنوب لبنان به عملیات فرضی بمباران مبادرت کردند.

خاورم ** 1324
کد N476287