نسرین ستوده در گفت‌وگو با ایلنا:

دادگاه انتظامی وكلا به تمدید پروانه وكالتم حكم داد

سیاست داخلی

در سال 89، دادگاه انقلاب اسلامی بدون در نظر گرفتن این قانون، حكم محرومیت 10 ساله مرا از وكالت صادر كرد كه از نظر قانونی این مسئله غیرموجه بود و این در حالی است كه دادگاه، مدیر كانون و اتحادیه‌های وكلا به قاضی تذكر دادند كه به غیر از دادگاه انتظامی وكلا كس دیگری در این باره نمی‌تواند اظهار نظر بكند به نحوی كه قاضی دادگاه انقلاب نیز متقاعد شد و در رای خود به این مسئله اشاره كرد.

نسرین ستوده از حكم دادگاه انتظامی وكلا برای تمدید پروانه وكالتش خبر داد.

نسرین ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به لایحه قانونی استقلال کانون وكلا گفت: بر اساس این قانون، هر اقدامی درباره پروانه وكلا اعم از تعلیق یا لغو پروانه در اختیار كانون وكلا و دادگاه انتظامی کانون وكلا است.

وی ادامه داد: در سال 89، دادگاه انقلاب اسلامی بدون در نظر گرفتن این قانون، حكم محرومیت 10 ساله مرا از وكالت صادر كرد كه از نظر قانونی این مسئله غیرموجه بود و این در حالی است كه دادگاه انتظامی وکلا، مدیر كانون و اتحادیه‌های وكلا به قاضی تذكر دادند كه به غیر از دادگاه انتظامی وكلا كس دیگری در این باره نمی‌تواند اظهار نظر كند به نحوی كه قاضی دادگاه انقلاب نیز متقاعد شد و در رای خود به این مسئله اشاره كرد.

این وكیل پایه یك دادگستری خاطرنشان كرد: با این حال، سرپرست دادسرای مستقر در زندان اوین در همان زمان به استناد كیفرخواست صادر شده، درخواست تعلیق پروانه مرا درخواست كرد كه این مسئله در دادگاه انتظامی وكلا در حال رسیدگی بود تا اینكه این دادگاه هفته قبل حكم خود را صادر كرد و درخواست تعلیق پروانه را رد كرد.

کد N476137