تحلیلگر یونانی:

زیاده خواهی آمریکا عامل تنش درمنطقه است

آمریکا و نظام سلطه,یونان

آتن- ایرنا- ˈخریستوس خلیجیاسˈ تحلیلگر یونانی با اشاره به تحولات اخیر درمنطقه خاورمیانه گفت: زیاده خواهی آمریکا عامل اصلی و ریشه تنش ها و درگیری ها درمنطقه است.

این تحلیلگر یونانی در نشست خبری با خبرنگار ایرنا افزود: زیاده خواهی آمریکا و نظام سلطه سرمایه داری عامل اصلی و مهم تنش ودرگیری ها درجهان و بخصوص در منطقه خاورمیانه و افریقاست.

وی که ˈ کتاب اسلام سیاسیˈ و چند کتاب تحلیلی در مورد مسایل سیاسی خاورمیانه را در کارنامه خود دارد، با اشاره به اینکه نظام سلطه درطول تاریخ روش های متفاوتی را برای توسعه تسلط خود بردیگر ملت ها به کار گرفته گفت: ابتدا آمریکا و دیگر کشورهای نظام سرمایه داری جنگ نیابتی را در لیبی شروع کردند و در حال حاضر نیز در دیگر کشورهای مختلف جهان و بخصوص در سوریه وعراق جنگ نیابتی به راه انداخته اند که منجر به قتل عام هزاران نفر از شهروندان این کشورها گردیده و میلیون ها نفر نیز آواره شده وخانه و کاشانه خود را از دست داده اند.

خلیجیاس درادامه افزود: براثر طرح های زیاده خواهانه نظام سلطه تاسیسات زیر بنایی این کشورها تخریب وخسارات سنگین مالی وصنعتی به این کشورها وارد آمده است.

وی افزود نظام سلطه امید دارد که پس ازفروکش کردن این فضای متشنج که خود مسبب آن است و به آنها دامن زده ، به بهانه بازسازی این کشورها برمنابع طبیعی آنها تسلط پیدا کند.

وی با اشاره به سنگین بودن هزینه های جنگ نیابتی طولانی مدتی که آمریکا و کشورهای هم پیمان آن، به راه انداخته اند، تصریح کرد: جنگ های نیابتی پرهزینه تراز جنگ های متعارف است و در نتیجه نظام سلطه با توجه به بحران مالی که درگیر آن است ، توانایی جنگ نیابتی طولانی مدت را ندارد.

این تحلیلگر یونانی درادامه افزود: گرچه این طرح درلیبی زود به نتیجه رسید ولی در کشورهای دیگر همچون سوریه ، محاسبات آنان درست ازآب درنیامد و جنگ نیابتی به درازا کشید که هزینه سنگینی برای آنان در بردارد و نخواهند توانست به این طرح خود برای بلند مدت ادامه دهند.

خلیجیاس با اشاره به صادق نبودن نیات نظام سلطه و آمریکا و اتخاذ رفتاردوگانه در باره مسایل بین المللی تصریح کرد: آمریکا وهمپیمانانش بتدریج به علت اتخاذ سیاست های دوگانه در مورد مسایل مختلف بین المللی همچون فعالیت هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران، مساله فلسطین، عملکرد درقبال نیروهای تروریستی داعش درعراق ، سوریه و دیگرمسایل سیاسی بین المللی اعتبارخود را نزد افکارعمومی ازدست داده است.

اروپام**462**1583
کد N475976