رئیس پارلمان عراق:

دولتی قوی بر اساس اصل مشارکت باید تشکیل شود

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پارلمان عراق بر ضرورت تشکیل دولتی که همه طیفها در آنها حضور داشته باشند تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق اعلام کرد: ما خواستار تشکیل دولت قوی که اصل شراکت را تقویت کند هستیم.

وی افزود: مخالف دولتی که یک طرف تشکیل دهد و دیگران تابع آن باشند  هستیم و به اصل مشارکت باید توجه شود.

این درحالی است که هیثم الجبوری نماینده وابسته به ائتلاف اتحاد ملی گفت: آنچه میان ائتلاف اتحاد ملی و ائتلاف نیروهای ملی عراق رخ داد بن بست کامل نیست بلکه شبیه اختلاف نظر است و اعضای ائتلاف نیروهای ملی به برخی برنامه های دولت اعتراض داشتند.مواضع برخی نمایندگان درباره شکست گفتگوها درست نیست و ظرف دو روز آینده نشستهایی برگزار خواهد شد.