جهانگیری در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطر:

ایران از سرمایه گذاری شركتهای قطر استقبال می كند