اخبار لیبی/

حملات جنگنده های حفتر به گروههای مسلح/انفجار در خط لوله گاز البریقه

آفریقا و خاورمیانه

منابع لیبیایی از حملات جنگنده های وابسته به خلیفه حفتر به گروههای مسلح در درنه و انفجار خط لوله گاز در البریقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لیبی، جنگنده های وابسته به خلیفه حفتر سرتیپ بازنشسته، دفتر شرکت الجبل سابق در ورودی شهر درنه را هدف قرار دادند.

منابع لیبیایی اعلام کردند: در هنگام حوادث هفده فوریه برخی از گروههای مسلح بر برخی انبارها و مراکز متروکه شرکت الجبل مسلط بودند و در آن مانده اند.

در جنوب منطقه العرقوب لیبی خط لوله گاز به البریقه در ساعت چهار بامداد امروز منفجر شد، اما خسارات جانی به دنبال نداشت.

شایان ذکر است که لیبی طی هفته های اخیر بی ثبات تر از گذشته شده و همچنان صحنه درگیری گروههای مختلف است.