بن بست در گفتگوهای ائتلاف نمایندگان سنی با ائتلاف اتحاد ملی عراق

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به ائتلاف نیروهای عراقی که شامل نمایندگان تشکل های سنی می شود از شکست گفتگو با ائتلاف اتحاد ملی عراق درباره تشکیل کابینه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، خالد المفرجی نماینده وابسته به ائتلاف نیروهای عراقی اعلام کرد: گفتگوهایی که صبح امروز میان ائتلاف نیروهای ملی و ائتلاف اتحاد ملی انجام شد بدون دستیابی به نتیجه ای پایان یافته است.

وی افزود: به خواسته های ما و سهم ما از کرسی های وزارتی توجهی نشد.برخی از رهبران ائتلاف نیروهای ملی راهی دیدار با سفیر آمریکا در عراق و عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی شده اند.

از سوی دیگر سلمان الجمیلی رئیس هیئت گفتگو کننده ائتلاف نیروهای ملی نیز گفت: گفتگوها با ائتلاف اتحاد ملی به سبب اصرار برخی از آنها برای در پیش گرفتن خط مشی قدیمی در برخورد با شرکای سیاسی با شکست روبرو شد.