عصر امروز صورت گرفت؛

بازدید خاتمی از نمایشگاه "بهشت ایرانی بر صحنه تاروپود‎"

سیاست داخلی

سیدمحمد خاتمی عصر امروز به همراه جمعی از هنرمندان از این نمایشگاه بازدید و آثار به نمایش درآمده است را مورد تحسین قرار داد.

رئیس جمهور اسبق كشورمان از نمایشگاه "بهشت ایرانی بر صحنه تاروپود‎" نمایشگاه دست‌بافت‌های رضی نیلی و آثار كهن در خانه‌ هنرمندان بازدید كرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحمد خاتمی عصر امروز به همراه جمعی از هنرمندان از این نمایشگاه بازدید و آثار به نمایش درآمده است را مورد تحسین قرار داد.

گفتنی است كه این نمایشگاه از سوم شهریور تا عصر امروز ادامه داشت.

کد N474679