سعید لیلاز با حمایت از کمپین «آری به تولید ملی» تشریح کرد:

دو عامل مهم در اقبال مردم به مصرف محصولات داخلی

سیاست داخلی,سعید لیلاز

من نگرانم اگر دوباره وفور ارزی پیدا شود بی انضباطی مالی ایجاد می شود اما در همین بسته سیاستی جدید دولت، عناصر مشخصی از حمایت از تولیدات داخل وجود دا

یک کارشناس مسایل اقتصادی ضمن اعلام حمایت از کمپین آری به تولید ملی، برایند کیفیت و قیمت کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی را مهمترین عامل اقبال مردم به مصرف تولیدات داخلی دانست.

سعید لیلاز، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص کمپین آری به تولید ملی گفت: بنده مانند هر کس دیگری که به سرنوشت کشور علاقه‌مند است، از کمپین آری به تولید ملی استقبال می کنم و امیدوارم که که هم تولید ملی افزایش یابد و هم این کمپین موفق باشد.

وی با بیان اینکه من معتقد نیستم می توانیم از اندیشه به ماده برسیم، افزود: تا زمانی که این کمپین ریشه ها و زمنیه های عینی و مادی نداشته باشد توفیق پیدا نمی کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی در توضیح مطلب فوق تصریح کرد: علتی که مردم یک کشور به تولید ملی خود روی می آوردند یا روی نمی آورند شدت و یا ضعف احساس ناسیونالیسم در آنها نیست بلکه در وهله اول رابطه کیفیت و قیمت در مقایسه کالاهای داخلی و خارجی و در وهله دوم سیاست گذاری های دولت است.

وی اضافه کرد: به بیان دیگر اگر رقابت پذیری تولیدات داخلی نسبت به کالاهای خارجی و سیاست های اقتصادی شفاف دولت ها نباشد هیچ ملتی در دنیا خودش را درگیر ناسیونالیسم بیهوده در مورد مصرف تولیدات داخل نمی کند. درمورد کشور ما موارد بسیار زیادی این نظر را تایید می کند. در حال حاضر هیچکس برنج خارجی را به برنج ایرانی ترجیح نمی دهد و در مقابل هیچکس هم با وجود چای خارجی به دنبال چای ایرانی نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: هیچ فشار ایدئولوژیک و یا تبلیغات سیاسی موجب ترجیح کالاهای داخلی به خارج نمی شود بلکه یک مبنای مشخص و عینی وجود دارد و آن هم مرغوبیت است. چیزی که موجب گرایش مردم یک کشور به محصولات داخلی می شود بیشتر توازن و برایند کیفیت و قیمت کالای داخلی در مقایسه با کالای مشابه خارجی است و در وهله بعدی سیاست ها و سمت گیری دولت تاثیر گذار است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های دولت در عامل اول هم بسیار تاثیر گذار است، اظهار کرد: مثلا اگر دولت سیاست های تعرفه ای را درباره حمایت از یک کالا اتخاذ کند و تولید کننده را به سمت تولید با کیفیت بیشتر و قیمت کمتر هدایت کند، به تدریج این کالا مورد اقبال قرار می گیرد.

لیلاز افزود: گذشته از این وقتی مردم می بینند که در مصرف کالاهای داخلی مانند لبنیات احتمال تقلب وجود دارد و هنگامی هم که افشا می شود با هزار برخورد سیاسی مواجه می شود، اعتماد مصرف کننده به کالاهای داخلی کمتر می شود و هیچگونه کمپینی نمی تواند جلوی آن را بگیرد.

وی در تشریح عوامل موفقیت کمپین آری به تولید ملی گفت: بنابراین سیاست های دولت مانند تعرفه های گمرکی با هدف حمایت محدود از تولیدات داخلی است که می تواند این کمپین را تاثیر گذار کند و یاری نماید و گرنه صرف تبلیغات بی فایده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی رونق تولید داخل را منوط به پیشبرد سیاست های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی، قانون گذار و نظارتی و حمایت موثر و هدفمند از تولید دانست، و تاکید کرد: به غیر از این هیچ عامل دیگری نمی تواند موجب اقبال مردم به تولید داخل شود.

وی در تشریح سیاست های رونق تولید گفت: این سیاست های شامل حمایت از تولیدات داخل در برابر تولیدات خارج به صورت هدفمند و مدت دار است چرا که هیچ پرداخت یارانه ای نباید به صورت نامحدود از نظر زمانی و مقداری و غیر هدفمند پرداخت شود. به عبارت دیگر هر یارانه باید به سه سئوال پاسخ دهد، اینکه به چه کسی پرداخت می شود، با چه هدفی و تا چه زمانی پرداخت می شود. در واقع یارانه ای که به همه مردم و بی هدف و بدون زمان پرداخت می شود هیچ ارزشی ندارد.

لیلاز اضافه کرد: تدوین این سیاست‌ها به همراه اجرای صحیح و نظارت بر اجرای آن است که می تواند مبنای یک حمایت صحیح را از تولید داخل را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به بسته سیاستی دولت جدید، سیاست های طراحی شده را نتیجه یک تغییر نگاه به تولید دانست، و اظهار کرد: البته من نگرانم اگر دوباره وفور ارزی پیدا شود بی انضباطی مالی ایجاد می شود اما در همین بسته سیاستی جدید دولت، عناصر مشخصی از حمایت از تولیدات داخل وجود دارد.

لیلاز با اشاره به اینکه در صحنه عمل هم جلوی سقوط رشد اقتصادی کشور گرفته شده است، یاداور شد: اتفاقا من به همین موارد عینی استناد می کنم وگرنه شعار آقای احمدی نژاد هم کم ناسیونالیستی نبود اما در واقع وادرات ایران را از 35 میلیارد دلار در سال 83 به 95 میلیارد دلار در سال 90 رسید که بالاترین رکورد واردات در تاریخ ایران ثبت شد.

کد N474652