تاکید صلیب سرخ بر نیاز شدید مردم لوهانسک به کمک های بشردوستانه

آمریکا اروپا

کمیته بین المللی صلیب سرخ با اشاره به وضعیت بحرانی ناشی ازدرگیری های نظامی در شرق اوکراین بر لزوم تامین نیازهای بشردوستانه و ارسال سریع کمک های اهدایی به مردم نیازمند در لوهانسک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در کی یف، بنا بر گزارش کارکنان کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از بمباران پیاپی مناطق مسکونی در لوهانسک، این حملات جان غیرنظامیان از جمله کسانی که کارهای بشردوستانه انجام می‌دهند، تهدید می‌کند.

در همین رابطه "لوران کوربا" رئیس عملیات کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در اروپا و آسیای مرکزی گفت: خطوط تلفن و دیگر امکانات ارتباطی در لوهانسک از کار افتاده است. بنابراین برقراری ارتباط با گروهمان که اکنون برای چند روزی است آنجا هستند دشوار شده است. شکی نیست که مردم آنجا به کمک نیاز دارند. همچنین موجودی مواد غذایی و درمانی اندک و دسترسی به آب پاکیزه بسیار دشوار است، از این رو ضروری است که اوضاع بهتر شود.

بر این اساس تا جایی که شرایط امنیتی اجازه دهد، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ می‌کوشد تا نیازها را ارزیابی کند و در این راستا از انجام هیچ کاری برای پیش بردن عملیات‌‌ خود در لوهانسک و دیگر مناطق شرقی اوکراین دریغ نمی‌کند. هفته ‌هاست که افراد بسیاری آن‌جا هیچ خبری از عزیزان خود ندارند و برقراری مجدد تماس بین ایشان از دیگر اولویت‌های کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ است.

این کمیته به گفتگوهای خود با نمایندگان جمهوری خودخوانده مردم لوهانسک درباره‌ ارسال سریع کمک‌های اهدایی مقامات اوکراین به مردم نیازمند در داخل و اطراف این منطقه ادامه می‌دهد چرا که این مهم بدون تضمین تمامی طرف‌های درگیری برای ایجاد گذرگاهی امن جهت ارسال این کمک‌ها امکان‌پذیر نیست.

مقامات محلی، توزیع کمک‌های دریافتی از روسیه را از هفته پیش آغاز کرده اند. با این حال با وجود گفتگو‌های مستمر با تمام طرف‌ها کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ نتوانسته است ضمانت‌های لازم برای گذرگاه ایمن را به دست آورد و از این رو کاروانی را که این کمک‌ها را حمل می‌کرد همراهی نکرده است. این کمیته از تخصص عملیاتی خود استفاده می‌کند تا در برنامه‌ریزی برای توزیع کمک‌ها مشاوره‌های لازم را به مقامات محلی ارائه کند.

طرف‌های درگیر باید تضمین کنند که این کمک‌ها بی‌غرض به دست نیازمندترین افراد می‌رسد. همزمان، خشونت‌های‌ مسلحانه در شهر، نگرانی‌های جدی درباره امنیت حضور مردم در نقاط توزیع کمک‌ها ایجاد کرده‌است. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به تمام طرفین تأکید می‌کند تا از به‌کارگیری تسلیحاتی که قابلیت تفکیک اهداف را ندارند و نمی‌توانند بین غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از یک سو و اهداف نظامی از سوی دیگر تفکیک قایل شوند، خودداری کنند.

این کمیته به طرف‌ها یادآوری می‌کند که غیرنظامیان و اموال آنها همچون خانه‌ها، مدارس، مراکز و وسایل درمانی یا  اموالی که اهمیت حیاتی برای بقای جمعیت غیرنظامی دارند همچون تأسیسات آب آشامیدنی و غذا، نباید هدف حمله قرار گیرند. به همان‌اندازه نیز بر طبق قانون جنگ ضرورت دارد تا هریک از طرف‌های درگیر تا حد امکان از استقرار اهداف نظامی در داخل و اطراف مناطق پر جمعیت بپرهیزند.