رئیس جمهور/2/: برخی کارهای ما در رفع بیکاری به مصوبات مجلس نیاز دارد

روحانی در ادامه نشست خبری خود اظهار داشت: تلاش بر این بوده در سال 92 از رشد منفی کاسته شود. در سال 91 رشد منفی 7.6 درصد بوده و در سال 92 به منفی 1.1 رسیده ما تا حدی رشد منفی را کاهش دادیم. این آمار با آمار مرکز آمار تفاوت کوچکی دارد. به طور مثال این ماه رشد از نظر مرکز آمار 22 بوده است که بانک مرکزی عقیده دارد 23 است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا، رییس جمهور در ادامه گفت: در سال جاری یعنی سال 93 تمام تلاش ما این است که رشد مثبت داشته باشیم. پیش بینی‌ها هم بر این مبنا است که از رکود بکاهیم و وارد رونق شویم. دولت دراین زمینه برنامه ریزی‌هایی داشته است. بسته خروج از رکود 177 بند دارد که 30 بند آن نیازمند قانون بوده که به مجلس تقدیم شده بقیه آن نیز در خود دولت تصویب خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه برطرف کردن بیکاری و ایجاد اشتغال زایی از دغدغه‌های دولت است، تصریح کرد: با برنامه‌هایی که داریم امیدواریم بتوانیم از رکود عبور کنیم تا کشور شاهد رشد اقتصادی باشد. با رشد اقتصادی معضل اشتغال هم حل می‌شود. معضل اشتغال جدی است و بیکاری زیاد است. امیدواریم با بسته که پیش بینی کرده‌ایم بتوانیم برای اشتغال کاری کنیم. البته برخی از کارهای ما برای برطرف کردن معضل اشتغال به مجلس و مصوباتش مربوط می‌شود برخی دیگر نیز به روابط با کشورهای دیگر وابسته است.

ادامه دارد

کد N474436

خواندنی از سراسر وب