تکذیب اظهارات منتسب به مقام یمنی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا

سیاست خارجی

سفارت کشورمان در یمن با اشاره به پیگیری صحت و سقم اظهارات منتسب به رئیس جمهور یمن از طریق مراجع رسمی دولت یمن، اینگونه خبرسازی‌های رسانه‌ای را در راستای رویکرد فرافکنی برخی طرف‌های منطقه‌ای دانست و آن را محکوم کرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا پایتخت یمن با صدور تکذیبیه‌ای ضمن رد اظهارات اخیر منتسب به مقام یمنی در برخی رسانه‌های این کشور و رسانه‌های برخی کشورهای منطقه، اتهامات مطرح شده علیه کشورمان را غیرقابل قبول دانست.

به گزارش ایلنا، سفارت کشورمان در ادامه با اشاره به پیگیری صحت و سقم اظهارات منتسب به رئیس جمهور یمن از طریق مراجع رسمی دولت یمن، اینگونه خبرسازی‌های رسانه‌ای را در راستای رویکرد فرافکنی برخی طرف‌های منطقه‌ای دانست و آن را محکوم کرد.

کد N474216