رییس دوما: تحریم های غرب علیه روسیه در تناقض با معیارهای بین المللی است

تحریم های غرب

مسکو-ایرنا- ˈسرگئی نارشکینˈ رییس دومای روسیه، تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه را در تناقض با قوانین بین المللی دانست.

به گزارش ایرنا، نارشکین روز شنبه در مصاحبه با روزنامه ˈراسیسکایا گازتاˈ ارگان دولت روسیه با انتقاد از تحریم های غرب علیه روسیه در مورد مساله اوکراین گفت: شرکایی که اینگونه تصمیمات را می گیرند تا حدی زیادی خود را از فرصت های همکاری محروم می کنند.

وی پیروی اتحادیه اروپا از سیاست تحریمی آمریکا علیه روسیه را نشانه مستقل نبودن بروکسل در تصمیم گیریهای خود دانست و تحریمهای واشنگتن در مورد مسکو را عدول از اصول دمکراسی خواند.

رییس مجلس دومای روسیه خاطرنشان کرد: تحریم ها در مورد روسیه غیرقانونی است زیرا هیچ مرجع بین المللی مجوز آن را صادر نکرده است.

نارشکین گفت: به همین دلیل کشورهایی که این تحریم ها را در مورد روسیه اعمال می کنند و خود را الگوی دمکراسی و حکومت قانونمداری می دانند، در واقع با این گونه اقدامات وجهه و اعتبارشان را مخدوش می کنند.

وی در مورد تحریم هیات نمایندگی روسیه در مجلس اروپا و محروم کردن آن از حق رای بخاطر مساله اوکراین گفت: مجلس اروپا با این اقدام خود را از فرصت گفتگو با روسیه و مذاکراتی که در آن دیدگاههای متفاوت مطرح می شود، محروم کرد.

رییس دومای روسیه افزود: اما بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا خواهان حضور مجدد و فعال هیات نمایندگی روسیه در تصمیم گیریهای این مجلس هستند و به ضرورت این امر پی برده اند.

آمریکا و اتحادیه اروپا در ماههای اخیر برای مجازات روسیه بخاطر مواضع و اقدامات آن در مساله اوکراین چند بسته تحریم علیه مقامها، موسسات اقتصادی، مالی و شرکت های دولتی این کشور وضع کرده اند.

روسیه نیز در پاسخ به این تحریم ها، هفتم ماه اوت جاری (16 مرداد ماه ) واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی را از کشورهای تحریم کننده خود منع و متوقف کرد.

اروپام*5*391*518 **1561** 1583
کد N474097