تاكید آیت الله موسوی بجنوردی بر لزوم حضور افراد دو جناح در مناصب مختلف

سیاست داخلی

اصولگرا یا اصلاح طلب، هر دو در یک نقطه مشترک هستند، آن نقطه نیز عزت و عظمت نظام جمهوری اسلامی و تقویت عظمت اسلام و مبانی اسلام است. در این مساله اختلافی نیست؛ اختلاف سلیقه موجود در کیفیت روش هاست که امری طبیعی به شمار می رود.

آیت الله موسوی بجنوردی، شاگرد امام خمینی(ره) بر لزوم حضور افراد هر دو گروه سیاسی در مناصب مختلف تاکید می کند و معتقد است: باید در هر شورایی از هر دو طرف حضور داشته باشند تا این شورا بتواند سخنگوی کل ملت باشد. بسیار خوب است که رییس شورای شهر تهران اصلاح طلب باشد کمااینکه بالفعل چنین است.

آیت الله موسوی بجنوردی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، جامع گفتار هر دو گروه سیاسی-چه اصولگرا و چه اصلاح طلب- را یکسان و عزت و نیرومندی نظام جمهوری اسلامی خواند و اظهار کرد: اساس و سرلوحه همه اقدامات آنها نیز خط امام(ره)و اندیشه ایشان است. اختلافات حزبی در کشور وجود دارند اما جامع گفتار آنها استقلال و عظمت کشور است. همه جای دنیا به همین شکل است؛ در انگلستان نیز دو حزب وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه اصولگرا یا اصلاح طلب، هر دو در یک نقطه مشترک هستند، گفت: آن نقطه نیز عزت و عظمت نظام جمهوری اسلامی و تقویت عظمت اسلام و مبانی اسلام است. در این مساله اختلافی نیست؛ اختلاف سلیقه موجود در کیفیت روش هاست که امری طبیعی به شمار می رود. هیچوقت نباید انتظار داشت کل جامعه در روش ها به یک شکل فکر کنند و اصلا نظام جامعه بر این است. با توجه به اینکه این دو گروه در هدف عالی شریک هستند و هیچ گونه اختلافی ندارند، بسیار خوب است در هر شورایی از هر دو طرف حضور داشته باشند تا این شورا بتواند سخنگوی کل ملت باشد. طبیعتا چنین شورایی هم بسیار مستحکم و هم دارای کارایی بالایی خواهد بود.

موسوی بجنوردی تصریح کرد: براین اساس بسیار خوب است که رییس شورای شهر تهران اصلاح طلب باشد کما اینکه بالفعل چنین است. انجام هر چه بیشتر چنین اقداماتی موجب کاهش اختلافات خواهد شد. خود این موضوع سبب می شود که دو جناح و دو طرز تفکر، دوستی و در دید کلی وحدت نظر داشته باشند. در تمام نظام های دموکراسی دنیا نیز به همین صورت و دو حزبی هستند که هر دو در اصل استقلال، تمامیت ارضی و ارزش های کشور مشترک هستند.

کد N474092