سخنگوی كمیسیون حقوقی به ایلنا خبر داد:

تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد منتفی شده است

مجلس

بنا شد كه اگر در این فرصت یكی دوماهه ایرادات مورد نظر تحقیق و تفحص كنندگان رفع نشده باشد مجددا این تحقیق و تفحص به جریان بیافتد.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از منتفی شدن تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: عده‌ای از نمایندگان مجلس تقاضای این تحقیق و تفحص را داشتند كه در نشستی كه با رییس این سازمان داشتند توافق كردند كه یك مهلت یكی دو ماهه به این سازمان بدهند.

نماینده مردم فریدن و فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنا شد كه اگر در این فرصت یكی دوماهه ایرادات مورد نظر تحقیق و تفحص كنندگان رفع نشده باشد مجددا این تحقیق و تفحص به جریان بیافتد.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاكید بر اینكه از زمان توافق شده نزدیك به سه ماه می گذرد، یادآور شد: ظاهرا ایرادات مورد نظر نمایندگان تفحص كننده رفع شده است كه دیگر خبری از پیگیری‌های نمایندگان نیست. بنابراین می‌توان تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را منتفی شده دانست.

کد N473711