با حکم احمد حکیمی‌پور

محسن پورحسین مسئول روابط عمومی حزب اراده ملت شد

سیاست داخلی

طی حکمی از سوی احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران(حاما)، محسن پورحسین مسئول روابط عمومی این حزب شد.

طی حکمی از سوی احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران(حاما)، محسن پورحسین مسئول روابط عمومی این حزب شد.

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت(حاما)، محسن پورحسین مسئول روابط عمومی این حزب شد.

متن این حکم به شرح زیر است:

«با عنایت به سوابق و تجربیات مفیدتان، بدینوسیله به عنوان مسئول روابط عمومی دفتر مرکزی حزب اراده ملت ایران(حاما) تا پایان سال 1393 منصوب می‌شوید.

شرح وظایف مربوطه در چهارچوب دستورالعمل مصوب دفتر مرکزی حزب متعاقبا اعلام خواهد شد.

توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

احمد حکیمی پور

دبیرکل حزب اراده ملت»

کد N473655