دبیر کل دی 8: اجلاس سران امسال در استانبول برگزار می شود

کد N473641