واتیکان از ˈکم کاریˈ جامعه بین المللی در قبال بحران عراق انتقاد کرد

عراق,ایتالیا

رم - ایرنا - واتیکان از ˈکم کاری ˈ جامعه بین المللی در قبال بحران عراق برای مقابله با گروهک تروریستی داعش، به شدت انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا، کاردینال ˈآنتونیو ماریا ولیوˈ وزیر مهاجرت واتیکان در گفت وگو با رادیو واتیکان اظهار داشت: جامعه بین المللی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا در قبال بحران عراق بسیار کم کار کرده اند.

وی افزود: مردم عراق مجبور به فرار و ترک خانه هایشان شده اند و در صورت بازگشت، کشته می شوند، پس باید از آنان استقبال و به آنها کمک شود. اوضاع در عراق بسیار ناگوار و قتل عام وحشیانه ای در جریان است. ملت عراق تنها نیاز به دعا ندارد، بلکه به کمک جامعه بین المللی نیاز دارند.

پاپ فرانسیس نیز در بازگشت از کره جنوبی در داخل هواپیما به این مساله اشاره کرد و گفت که باید این افراد (داعش) را متوقف کرد. چگونگی این کار را باید جامعه بین المللی با ابزار خود ارزیابی کند. جامعه بین المللی نمی تواند طوری وانمود کند که اتفاقی نیفتاده است.

ماریا ولیو افزود: اروپا که از نظر جغرافیایی نیز به عراق نزدیک تر است، باید حساسیت بیشتری در قبال اوضاع عراق نشان دهد. متاسفانه اروپا خود دچار مشکلات داخلی عدیده ای است اما اگر به مشکلات خود فکر کنیم، می بینیم که بسیار کوچک تر از آن چیزی است که ملت عراق متحمل شده، آنها از ترس جان و اینکه سرشان بریده نشود خانه و کاشانه شان را ترک کرده و فرار می کنند.

وی سپس ابراز امیدواری کرد تا اروپا از آوارگان و پناهندگان استقبال کند و اظهار داشت: آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا باید به آنها کمک کنند. امیدوارم که حتی تحت فشار کلیسا این کار را انجام دهند.

کاردینال ˈژان لویی تورانˈرییس ˈشورای پاپی گفت و گو میان ادیانˈ نیز اخیرا در مصاحبه ای با رادیو واتیکان با اشاره به جنایات گروه تروریستی داعش گفت: در قبال وحشیگری هایی که این روزها (از سوی گروه تروریستی داعش) در رسانه ها شاهد هستیم، نمی توان گفت که نمی دانستیم. بنابراین نمی توان سکوت کرد.

پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها نیز در نامه ای به ˈبان کی مونˈ دبیر کل سازمان ملل، خواستار نهایت تلاش این سازمان جهت تضمین صلح و حقوق بشر و جلوگیری از خشونت علیه اقلیت های مذهبی و قومی در شمال عراق شد.

پاپ در این نامه ضمن ابراز نگرانی شدید از تحولات عراق و اعمال خشونت های تروریست های داعش علیه اقلیت ها نوشت: اعمال خشونت علیه مسیحیان و سایر اقلیت های مذهبی و قومی در شمال عراق، مصیبتی غیرقابل تحمل است که وجدان همه را در حمایت از قربانیان این خشونت ها تکان می دهد.

کاردینال ˈانجلو بانیاسکوˈ رییس شورای اسقفی ایتالیا نیز با انتقادی تند از سکوت جامعه بین الملل در قبال جنایات هولناک در قبال مسیحیان و سایر اقلیت ها در عراق گفت: جامعه بین المللی باید این جنایت را محکوم کند.

اروپام*1*461 **1561** 1337
کد N473600