کارنامه اقتصادی مودی /مردم هند خوشبین، اقتصادانان نامطمئن

مودی

تهران - ایرنا - هرچند بسیاری از هندی ها بعد از گذشت سه ماه از روی کار آمدن دولت راستگرای هند که با شعار توسعه اقتصادی، قدرت در این کشور را به دست گرفت به بهبود شرایط اقتصادی خوشبین هستند ولی به گفته بسیاری از اقتصادانان نشانه ای از رونق اقتصادی مشاهده نمی شود.

براساس ارزیابی ها که پیش از به قدرت رسیدن نارندرا مودی نخست وزیر هند صورت گرفت، حدود 72 درصد از مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی، رشد اقتصادی سه سال آینده این کشور را بین شش تا هشت درصد پیش بینی کرده اند.

مودی در تبلیغات انتخاباتی خود رشد و شکوفایی اقتصادی و احیای سومین اقتصاد آسیا و انجام اصلاحات فراگیر را به مردم وعده داده بود.

براساس نظرسنجی روزنامه ˈتایمز او ایندیاˈ تعدادی از 50 مدیر اجرایی و فعال اقتصادی که مورد پرسش قرار گرفتند، معتقد بودند که اقدامات دولت به رشد اقتصادی این کشور کمک می کند.

همچنین 46 درصد از این افراد ترجیح می دهند که قبل از سرمایه گذاری، وضعیت اقتصادی این کشور بهتر شود که نشان از بی اعتمادی آنها دارد و 12 درصد نیز گفته اند که از سرمایه گذاری مطمئن نیستند.

این مدیران اقتصادی می گویند:باید بین گفته و عمل تفاوت قائل شد و بیشتر به وعده ها جامه عمل پوشید.

براساس این نظرسنجی تنها چهار نفر از50 فعال اقتصادی هند به کارنامه اقتصادی نمره شش از 10 دادند که این نشان دهنده بی اعتمادی آنها نسبت به عملکرد دولت است.

همچنین براساس نظرسنجی رویترز که روز سه شنبه گذشته منتشر شد، اقتصاد هند در بهترین حالت در دو سال بین آوریل و ژوئن رشد داشته و بار دیگر به جای خودش برمی گردد.

هرچند وعده های مودی باعث شد که بازار سهام این کشور رشد محسوسی داشته باشد، ولی این عامل نیز بنا به گفته فعالان اقتصادی پایدار نخواهد بود.

از طرف دیگر دولت مودی برای جلب حمایت ژاپن به سرمایه گذاری و رونق کسب و کار در این کشور از امروز سفر پنج روزه ای را به همراه 60 نفر از بازرگانان هندی به ژاپن آغاز کرد.

رسانه های هند در روزهای اخیر با انتشار مطالب گسترده ای، به اهمیت سفر نخست وزیر کشورشان به ژاپن پرداختند و نوشتند که از مودی برای موفقیت در سفر به توکیو، انتظارات زیادی وجود دارد.

دولت راستگرای هند اعلام کرده که در جریان این سفر مهم به دنبال مشارکت راهبردی با دولت ژاپن در همه زمینه ها، تلاش برای امضا یک قرار داد هسته ای برای انتقال فنارویهای لازم برای نیروگاههای برق اتمی و همکاری نظامی و سرمایه گذاری است.

اقدامات آینده دولت مودی مشخص می کند که آیا مردم زیادی خوشبین هستند و یا اینکه اعتماد آنها درست بوده و این فعالان اقتصادی هستند که باید بیشتر واقع بین باشند.

آساق**1600 **1577
کد N473360