کره شمالی خواستار خودداری کره جنوبی از تکرار رزمایش های جنگی با آمریکا شد

کره جنوبی,رزمایش

تهران-ایرنا- بدنبال پایان زودهنگام رزمایش نظامی مشترک آمریکا با کره جنوبی ، کره شمالی از ˈسئولˈ خواست تا این قبیل رزمایش های جنگی را در شبه جزیره کره تکرار نکند.

به گزارش خبرگزاری شین هوا، یک عضوˈکمیته اتحاد مسالمت آمیز دوکرهˈدرکره شمالی که نامش ذکر نشده است روز شنبه با انتشار بیانیه یی، اعلام کرد: رزمایش های نظامی سالیانه کره جنوبی با آمریکا موسوم به ˈاولچی فریدام گاردینˈ ، از خطرناکترین رزمایش های جنگ هسته ای باهدف تهاجم علیه کره شمالی است که ˈپیونگ یانگˈ را مجبور به اتخاذ استراتژی پیشگیرانه جهت مقابله با این قبیل حملات کرده است.

این بیانیه با محکوم کردن اقدام های دوگانه کره جنوبی می افزاید: ˈسئولˈ ازیک سو درخواست گفت و گو بین دوکره را مطرح می کند و ازسوی دیگر اقدام های تنش آمیزی نظیر برگزاری رزمایش های جنگی مشترک با آمریکا انجام می دهد.

دراین بیانیه آمده است:رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی موجب خدشه دار شدن صلح و ثبات در شبه جزیره کره شده و مانعی برسرراه بهبودی روابط بین دو کره است.

دراین بیانیه از کره جنوبی خواسته شده است تا با مشخص کردن موضع خود درقبال کره شمالی تصمیم بگیرد که آیا خواهان گفت و گو بوده یا قصد ریارویی با این کشور را دارد.

بیانیه کره شمالی درحالی منتشرشده است که رزمایش نظامی کره جنوبی و آمریکا روز پنجشنبه گذشته و یک روز پیش از موعد مقرر و ظاهرا درپی اعتراض های مکرر ˈپیونگ یانگˈپایان یافت.

آساق*5*1450*1579*
کد N473205