حزب حرکت ملی ترکیه: دولت داود اوغلو تحت کنترل اردوغان است

حرکت ملی

آنکارا- ˈدولت باغچه لیˈ رهبر حزب حرکت ملی ترکیه مدعی شد ، کابینه احمد داود اوغلو نخست وزیر جدید ترکیه از سوی ˈرجب طیب اردوغانˈ تشکیل شده و این دولت تحت اداره اردوغان خواهد بود.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈ اینترنت خبرˈ رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در بیانیه ای در مورد کابینه ˈاحمد داود اوغلوˈ که دیروز اسامی وزرای آن معرفی شد، گفت: این یک کابینه سفارشی است.

ˈدولت باغچه لیˈ افزود: فهرست این کابینه از سوی ˈ رجب طیب اردوغانˈ رییس جمهور ترکیه تهیه شده و برای معرفی به دست ˈداوداوغلوˈ داده شده است.

وی مدعی شد ، دولت جدید ترکیه نیز تحت امر اردوغان خواهد بود.

رهبر حزب حرکت ملی دومین حزب بزرگ ترکیه در مجلس این کشور با انتقاد از سیاستهای ˈرجب طیب اردوغانˈ و با ادعای اینکه وی به سنتهای سیاسی و موازین حقوقی ضربه زده است ، اضافه کرد: اردوغان باید پس از انتخاب به عنوان رییس جمهور ترکیه از نخست وزیری و ریاست حزب عدالت و توسعه ترکیه کناره گیری می کرد ولی وی تا آخرین روز و تا نشستن بر مسند ریاست جمهوری همچنان به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر عمل کرد که این امر مغایر با قوانین ترکیه و دمکراسی است.

خاورم ** 2010**1566
کد N473136