نوبخت در جشنواره شهید رجایی:

نظام اداری باید اصلاح شود

دولت

برای رسیدن به اهداف 20 ساله راه بسیاری داریم که با مدیریت رئیس جمهور و همکاری همه شما دستیافتنی خواهد بود.

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: با خیز دولت برای بهبود وضعیت، نظام اداری کشور نیز باید اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت طی سخنانی در جشنواره شهید رجایی گفت: جشنواره شهید رجایی که فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد دولت است بعد از وقفه چند ساله و در اولین سالگرد فعالیت دولت تدبیر و امید آغاز به کار می‌کند.

وی با اشاره به اصلاح قانون اساسی در سال 68 اظهار داشت: با اصلاحی که در قانون اساسی پیش آمد، مسئولیت‌های متنوع و سترگی برای رئیس جمهور تهیه شد به طوری که در اصل 113 قانون اساسی تصریح شده که رئیس جمهوری بعد از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و مدیریت قوه مجریه را داراست.

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: به تناسب مسئولیت و وظایف، اختیارات متناسبی هم برای رئیس جمهور تعیین شد به طوری که در اصل 124 قانون اساسی رئیس جمهور برای ایفای این مسئولیت‌ها و وظایف، معاونینی خواهد داشت. به غیر از چند وظیفه که شخصا رئیس جمهور آنها را عهده‌دار است مانند مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی که به عنوان اختیارات خاص و مستقیم در اصل 126 قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در سالی که گذشت در این دو عرصه مهم از این دو اختیار باید برای ساماندهی مناسب سایر مسئولیت‌ها استفاده کرد و هیچ تحولی بی‌برنامه امکان‌پذیر نیست تصریح کرد: در طی یک سال اخیر برای ایجاد یک تحول برای بهبود معیشت مردم که همواره دولت بر آن است تا با افزایش قدرت خرید خانوارها و بهبود نظام اقتصادی را سامان دهد، بودجه سال 92 به دلیل ناهماهنگ بودن با این سیاست‌ها تغییر کرد و بودجه سال 93 نیز با این رویه تهیه و تنظیم شد و در وقت مقرر در اختیار مجلس قرار گرفت و با این تدبیر که همه ضوابط مالی سال 93 برای نخستین بار قبل از شروع سال تصویب شده بودند.

نوبخت افزود: برای بودجه سال 94 نیز نه تنها در وقت قانونی بودجه ارائه می‌شود بلکه با اصلاحی نیز در نظام بودجه‌ریزی و عملی شدن، بودجه ارائه می‌گردد. آقای رئیس جمهور دستور دادند تا در حوزه برنامه‌ریزی با توجه به سال پایانی برنامه پنجم توسعه، برنامه ششم توسعه نیز تهیه شود و نظام تدوین آن تهیه شده و سیاست‌های کلی ولو به دستور مقام معظم رهبری پیش‌نویس‌اش در دولت تهیه و در 16 پیوست ارائه گردیده که در کنار برنامه و بودجه باید نظام اداری مناسبی هم تهیه شود.

معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه طی یک سال گذشته آسیب‌شناسی از وضعیت اداری کشور تهیه و به همه قوا منعکس شده که نظام اداری چگونه است، خاطرنشان کرد: با خیز دولت برای بهبود وضعیت، نظام اداری کشور نیز باید اصلاح شود و برای این مساله، نقشه راهی با هشت برنامه مشخص تهیه شده و در شورای عالی اداری در اسفند 92 تصویب گردید.

معون نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: این نقشه راه متناسب با برنامه ششم است و ما برای سال 93 و 94 نیز نیازمند برنامه‌ای بودیم. برنامه‌ای جامع برای این دو سال نیز به تفکیک تغییرات و وظایف هر نهاد فراهم شده است. در یک سال اخیر می‌توان گفت یک برنامه برای تحول مناسب با نگاه رئیس جمهور آماده شده است.

نوبخت با تاکید بر اینکه هدف نهایی ما اصلاح نظام اداری است و تحول در همه شئون کشور است، یادآور شد: این تحول به طوری خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران بتواند در رقابت‌های منطقه‌ای همان طور که در سند 20 ساله تعیین شده در جایگاه نخست بایستد و مردم ما در جامعه‌ای توسعه‌یافته ادامه حیات داشته باشد. البته ما برای رسیدن به اهداف 20 ساله راه بسیاری داریم که با مدیریت رئیس جمهور و همکاری همه شما دستیافتنی خواهد بود.

 

کد N473043