آینده نامشخص عبدالله گل در حزب عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه

آنکارا - ایرنا - برگزاری کنگره فوق العاده حزب ˈعدالت و توسعهˈ در هفته گذشته و انتخاب ˈاحمد داوداوغلوˈ به عنوان رهبر جدید حزب و کنار گذاشتن ˈعبدالله گلˈ در این کنگره، احتمالاتی درباره کنارگذاشتن گل از این حزب مطرح شده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از آنکارا، پس از اعلام برگزاری کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه پیش از پایان دوران ریاست جمهوری عبدالله گل و اعلام داوداوغلو به عنوان نامزد رهبری این و نخست وزیر جدید ترکیه ، دست اندرکاران حزب عدالت و توسعه که بیشتر از سیاست ˈرجب طیب اردوغانˈ پیروی می کنند، مایل نیستند که عبدالله گل به رغم اینکه هواداران زیادی در این حزب دارد، نقشی در آینده سیاسی کشور و حزب عدالت و توسعه داشته باشد و سدی را در مقابل وی ایجاد کرده اند.

در کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه در آنکارا، اردوغان و احمد داوداوغلو در سخنان طولانی خود حتی یکبار نیز به نام عبدالله گل اشاره ای نکردند و این مساله توجه ناظران آگاه را به خود جلب کرد.

ˈروشن چاکرˈ کارشناس برجسته مسایل سیاسی ترکیه که به نزدیکی با احزاب اسلامگرای ترکیه شهرت دارد، در ارتباط با این مساله در مقاله ای در روزنامه ˈوطنˈ نوشت: عبدالله گل زمینه ساز تاسیس حزب عدالت و توسعه، اولین نخست وزیر این حزب، رییس جمهوری هفت ساله که اعلام کرده مجددا به حزب بازخواهد گشت، نامش حتی یکبار در سخنان اردوغان و داوداوغلو در کنگره حزب مطرح نشد.

وی با اشاره به اینکه اردوغان در سخنان خود از افرادی که ˈآرمانهای حزب را ترک کرده اند، افرادی که در حال ترک آرمانهای حزب هستند و افرادی که آمادگی ترک آرمانهای حزب را دارندˈ، نام برد و افزود: به نظر من اردوغان در سخنان خود گل را مدنظر قرار نداده بود.

چاکر افزود: احمد داوداوغلو توسط عبدالله گل وارد صحنه سیاست ترکیه شد، ولی وی در سخنانش در کنگره، بارها از اردوغان تعریف و تمجید کرد، اما حتی یکبار نام گل را بر زبان نیاورد.

چاکر نوشت: عدم اشاره به نام گل در کنگره حزب عدالت و توسعه به معنای این است که روزهایی روشن در انتظار عبدلله گل در داخل حزب نخواهد بود.

خانم ˈناگهان آلچیˈ نویسنده روزنامه ˈملیتˈ نیز که به نزدیکی با حزب عدالت و توسعه اشتهار دارد، در این زمینه نوشت: گل و اردوغان رو در روی یکدیگر قرار نمی گیرند، گل در مقابل حزب عدالت و توسعه نیز قرار ندارد، ولی آنگونه که از شواهد برمی آید، جایی برای گل در داخل حزب عدالت و توسعه دیگر وجود ندارد.

آلچی با اشاره به اینکه سخنان اردوغان و داوداوغلو در کنگره حزب عدالت و توسعه، مکمل یکدیگر بودند، افزود: مواضع فعلی حزب در زمینه های مختلف ادامه خواهد داشت و حزب عدالت و توسعه به رهبری داوداوغلو در انتخابات سال 2015 شرکت خواهد کرد و حمایت قریب به تمامی اعضای شرکت کننده در کنگره از رهبری داوداوغلو نیز موید این مساله است.

عبدالله گل و برخی دست اندرکاران قدیمی حزب از جمله ˈبلند آرینچˈ معاون نخست وزیر در روزهای اخیر از مواضع اعضای جدید حزب علیه گل ابراز نارضایتی کرده بودند.

گل در روزهای گذشته اعلام کرده بود که در منزل مسکونی خود در استانبول اقامت خواهد کرد، ولی چیزی طبیعی تر از بازگشت وی به حزب عدالت و توسعه که بنیانگذار آن است، وجود ندارد.

آگاهان سیاسی در آنکارا با اشاره به اینکه مشاوران نزدیک گل مانند ˈدورموش ییلمازˈ رییس سابق بانک مرکزی، ˈاحمد ارترکˈ و ˈاحمد سوورˈ نیز به همراه وی از کاخ ریاست جمهوری خارج شده اند، اعلام کردند: گل به احتمال فراوان تا زمان انتخابات عمومی در ترکیه در تابستان سال آینده، منتظر تحولات سیاسی در داخل حزب عدالت و توسعه خواهد ماند.

این گروه با اشاره به اینکه در حال حاضر راه عبدالله گل برای بدست گرفتن رهبری حزب عدالت و توسعه مسدود شده و وی حداقل تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در تابستان سال آینده امکان رهبری حزب را ندارد، گفتند: به دلیل دور بودن هفت ساله گل از حزب ، نمی توان تحلیل درستی از قدرت درون حزبی عبدالله گل ارایه کرد .

کارشناسان با اشاره به اینکه امکان استفاده از برخی امکانات دولتی همانند دفتر کار و مشاوران برای روسای جمهوری سابق در ترکیه وجود دارد، معتقدند که گل به همراه مشاوران نزدیک خود تا انتخابات عمومی آینده صبر خواهد کرد و در این مدت نیز به احتمال بسیار اقدام به برپایی کنفرانسها در دانشگاهها و یا موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی و ابراز دیدگاههایش در زمینه های مختلف خواهد کرد .

به گفته این آگاهان سیاسی، کنگره عمومی حزب عدالت و توسعه سال آینده برگزار خواهد شد و در صورت ناکامی کادر جدید رهبری حزب در انتخابات عمومی و یا سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و یا ناکامی در سیاست خارجی، گل مجددا به عنوان نامزد رهبری حزب وارد میدان می شود.

طبق نتایج یک نظرسنجی، بخش عمده اعضای حزب و افرادی که در انتخابات به حزب عدالت و توسعه رای می دهند، خواستار رهبری حزب از سوی عبدالله گل پس از تصدی مقام ریاست جمهوری از سوی اردوغان هستند و این نکته نیز مساله ای است که از نگاه مسوولان حزب دور نخواهد ماند.

خاورم**2012**1651
کد N472773