سفیر اندونزی درگفتگو با مهر:

ایران در روابطش به دنبال ایجاد توازن میان شرق و غرب است/ایران و اندونزی فرصت های همکاری بسیاری دارند