شکوری راد: رفع حصر را به خاطر جلوگیری از سوء استفاده افراطیون پیگیری نمی کنیم

علی شکوری راد نماینده مجلس ششم و عضو حزب مشارکت به ایلنا گفت:

مطالبه اصلي‌مان رفع حصر بوده است ولي نبايد انتقادمان را متوجه آقاي روحاني كنيم، چرا كه اين دقيقا چيزي است كه افراطيون مي‌خواهند و وقتي آنها اين را بخواهند، ما نمي‌كنيم و اين هوشمندي ماست. ما هم دوست داريم اين مطالبات را بيان كنيم ولي وقتي متوجه مي‌شويم طرح اين مطالبات چقدر به افراطيون كمك مي‌كند، ما مطرح نمي‌كنيم و مطمئن هستم كه آقاي مهندس موسوي و آقاي كروبي  هرگز حاضر نيستند كه موضوع تداوم حصر و زندان آنها موجب تضعيف دولت شود.

وظيفه ما دعوت مردم به صبر و خويشتنداري است. بنابراين اگر ما مردم را به صبر دعوت مي‌كنيم، اين يك صبر هوشمندانه است و نه انفعالي. اين صبر به خاطر رصد مخالفان افراطي دولت است كه مي‌خواهند فرصتي براي زمين زدن دولت به دست آورند و ما با صبرمان اين فرصت را به افراطيون نمي‌دهيم.

 

17302

کد N472666