امام جمعه موقت تهران:

تقوا موجب سهولت زندگی و کلید درهای بسته است

صدیقی

تهران - ایرنا - امام جمعه موقت تهران گفت: تقوا موجب سهولت زندگی و کلید درهای بسته و موجب افزایش دانش و بینش دینی و الهی است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، آیت الله کاظم صدیقی در خطبه نخست نمازجمعه این هفته تهران مردم و مومنین را به رعایت تقوای الهی و التزام واجبات دینی و ترک محرمات و رعایت اخلاق دینی توصیه کرد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: هر که تقوا دارد، خداوند نمی گذارد او از روی نابلدی راه زندگی را عوضی بگیرد و گرفتار گرگها و غارت گرها شود.

ادامه دارد..

اجتمام(3)**7029 ** 1569
کد N471996