دبیرکل سازمان ملل قتل عام غیرنظامیان در عراق توسط داعش را محکوم کرد

کد N471976