اميد عبدالهيان اعلام كرد:

ديپلمات ربوده شده ايران در يمن سلامت است

سیاست خارجی

معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه اعلام كرد:  اخبار واصله از مقامات صنعا سلامت اقاي نور احمد نيكبخت ديپلمات ربوده شده كشورمان در پايتخت اين كشور را تاييد مي كند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسين اميرعبداللهيان، معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه اعلام كرد: اخبار واصله از مقامات صنعا سلامت اقاي نور احمد نيكبخت ديپلمات ربوده شده كشورمان در پايتخت اين كشور را تاييد مي كند.

وي افزود: ما ضمن قدرداني از تلاش كميته پيگيري وضعيت اقاي نيكبخت در صنعا ، در انتظار تلاش هاي منتهي به ازادي قريب الوقوع  مقامات يمن و بازگرداندن وي به آغوش خانواده هستيم.