روسیه: آمریکا عامل اصلی تشدید بحران اوکراین است

آمریکا,بحران اوکراین

مسکو-ایرنا- سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: آمریکا با اقدامات خود برای نیل به اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی در تشدید بحران در اوکراین نقش اصلی را ایفاء می کند.

به گزارش ایرنا، ریابکوف در مصاحبه با ماهنامه روسی ˈحیات بین المللیˈ که روز پنجشنبه منتشر شد، خاطرنشان کرد: آمریکا در مساله اوکراین اهداف پنهانی دنبال می کند.

وی افزود: متاسفانه اقدامات آمریکا در این مساله اغلب و بطور اساسی با اظهارات مقامهای این کشور و پیامهایی که آمریکا و از طریق کانالهای دیپلماتیک دریافت می کنیم، تفاوت دارد.

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: تفاوت بین اظهارات و اقدامات مقامهای آمریکایی در قضیه اوکراین کاملا مشهود است.

وی اضافه کرد: در روابط روسیه و آمریکا هیچ چیزی نگران کننده تر از عدم مطابقت اظهارات مقامهای آمریکایی مبنی بر تلاش برای بهبودی و آرامش اوضاع اوکراین با اقدامات واشنگتن در حمایت از کی یف نیست.

ریابکوف گفت: سران اوکراین این حمایت آمریکا را چراغ سبزی برای تایید سیاست های به بن بست خورده خود و ادامه عملیات نظامی در مناطق جنوب و شرق می دانند که نتایج مهلکی به همراه داشته است.

معاون وزیر خارجه روسیه با بیان این که البته اطمینان خاطر دادن از طرف آمریکا برای حل مساله اوکراین مهم است، اظهار داشت: اما آمریکا باید به عنوان پشتوانه اظهارات مقامهای خود در این زمینه، اقدامات مشخص و سازنده به عمل آورد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر آمریکا هیچ اقدامی در این راستا نمی کند و برعکس اقدامات واشنگتن برای تشدید بحران در اوکراین هدف گیری شده است.

ریابکوف به عنوان مثال به ابتکار رییس جمهوری روسیه برای استقرار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در گذرگاههای مرزی در مناطق گوکووا و دونتسک با اوکراین اشاره کرد و افزود: آمریکا در حرف با استقرار ناظران اروپایی در این گذرگاهها موافقت کرد، اما واشنگتن در عمل بیش از دو هفته برای جلوگیری از تصمیم گیری سازمان امنیت و همکاری اروپا برای اعزام ناظران خود به این مناطق ، کارشکنی کرد.

معاون وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: موارد زیادی از این نوع را می توان مثال زد که تفاوت بزرگ اقدامات و اظهارات مقامهای آمریکایی در مساله اوکراین را نشان می دهد و این سیاست واشنگتن موجب ادامه بحران در اوکراین شده است.

اروپام*5*391*518** 3404
کد N471240