با حضور مقامات دولتی:

مراسم ختم پدر اکبرترکان مشاور ارشد رئیس جمهور برگزار شد

دولت

مراسم ختم پدر اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور با حضور برخی از وزرای دولت و شخصیت های سیاسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم پدر اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی عصر امروز در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار شد.

مقامات دولتی و شخصیت های سیاسی همچون امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران،، حجتی وزیر کشاورزی، حسین فریدون، محمدرضا عارف، محمد علی نجفی، زنگنه، صالحی امیری، حسین هاشمی استاندار تهران، مهرعلیزاده، یحیی آل اسحاق، زنگنه وزیر نفت و سید حسن خمینی در این مراسم شرکت کردند.