• ۵بازدید

اردوغان به عنوان دوازدهمین رییس جمهوری ترکیه سوگند یاد کرد

وبگردی