ایجاد ستون زرهی در جنوب روسیه

آمریکا اروپا

ایجاد ستون زرهی در جنوب روسیه و اعلام تلفات درگیریها میان ارتش و طرفداران روسیه در ماه گذشته از جمله تحولات اوکراین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اشاره به ایجاد ستون زرهی از خودروهای نظامی و سربازان در جنوب روسیه در نزدیکی مرز اوکراین گزارش داد که این ستون شامل دو نفربر زرهی، شش کامیون نظامی و یک خودرو خاکبرداری نظامی است.

خبر دیگر اینکه سازمان ملل متحد با اشاره به کشته شدن دو هزار و 220 نفر در جریان درگیریها میان ارتش اوکراین و طرفداران روسیه از نیمه آوریل تاکنون گزارش داد که هزار و 200 نفر از این افراد تنها در یک ماه گذشته کشته‌ و سه هزار و 250 فرد دیگر زخمی شده اند که بر این اساس می توان گفت در هر روز 36 نفر کشته و 98 نفر مجروح شده‌ اند.

بر این اساس این گزارش هفته آینده از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد زیرا شمار قربانیان دوبرابر شده است.