نجفی در جمع خبرنگاران:

در جریان صحبت‌های مجلس برای ایجاد تغییرات در وزارت علوم نیستم

سیاست داخلی

کمیته‌ای که در وزارت علوم برای بررسی بورسیه های غیرقانونی تشکیل شده هنوز گزارشی به من ارائه نکرده است/امیدوارم رئیس جمهور به زودی فرد جدیدی برای ریاست ستاد هماهنگی‌های اقتصادی معرفی کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد علی نجفی در حاشیه مراسم ختم پدر اکبر ترکان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر این که آیا تاکنون در وزارت علوم تغییراتی صورت گرفته است گفت: اگر لازم باشد تغییراتی در وزارت علوم ایجاد می شود اما هنوز تغییری صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات در راستای صحبت‌های مجلس است اظهار داشت: من در جریان صحبت‌های مجلس نیستم.

سرپرست وزارت علوم در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا منبی بر اینکه آیا کمتیه‌ای که شما برای بررسی بورسیه های غیر قانونی تعیین کرده بودگزارشی به شما داده است تصریح کرد: این کمیته هنوز گزارشی به من ارائه نکرده است.

نجفی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا درباره اینکه احتمال دارد شما برای تصدی وزارت علوم معرفی شوید ابراز داشت: در عالم هستی همه چیز امکان پذیر است.

وی یکی از سیاست‌های خود در وزارت علوم را شفافیت اعلام کرد و افزود: یکی از سیاست‌های من شفافیت درباره مسائلی که در وزارت علوم اتفاق افتاده یا خواهد افتاد است.

سرپرست وزارت علوم در پاسخ به این سوال که آیا شما همچنان ریاست ستاد هماهنگی‌های اقتصادی را برعهده دارید خاطر نشان کرد: من پس از سرپرستی وزارت علوم به امور آن ستاد نمی رسم و امیدوارم رئیس جمهور به زودی فرد جدید برای این کمیته معرفی کند.

نجفی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه منظورتان از این جمله که اگر شما به جای آقای فرجی دانا درمجلس بودید از کوره در می رفتید چیست, بیان کرد: من در وصف فرجی دانا این حرف را زدم و منظور تمجیداز خحصوصیات آقای فرجی دانا بود چرا که در آن جلسه انتقادات غیر منصفانه ای بیان شد.

کد N471027