دریادار سیاری در پاسخ به مهر:

امنیت غرب و شرق تنگه هرمز توسط ارتش وسپاه تامین می شود

دولت

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه تنگه هرمز در امنیت کامل قرار دارد گفت: امنیت غرب تنگه هرمز توسط ارتش و شرق آن توسط سپاه تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره نحوه چگونگی ایجاد امنیت در تنگه هرمز اظهار داشت: امنیت تنگه هرمز به دست هر دو نیروی سپاه و ارتش است؛ شرق این تنگه توسط ارتش و غرب توسط نیروهای سپاه تامین می شود.

وی گفت: تنگه هرمز در امنیت کامل قرار دارد.

دریادار سیاری با بیان اینکه نیمه دوم سال مانور نیروی دریایی برگزار خواهد شد تصریح کرد: دستاوردهای جدیدی از جمله ناوشکن دماوند و رزمایش زیر دریایی فاتح اجرایی خواهد شد.