در کنفرانس خبری مشترک مطرح شد/

حمایت مقتدی صدر و عمار حکیم از تشکیل دولت فراگیر در عراق

آفریقا و خاورمیانه

رهبر جریان صدر عراق و رئیس مجلس اعلای اسلامی بر لزوم حمایت از تشکیل دولت آتی عراق و ریشه کن کردن تروریسم در این کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر عراق و "عمار حکیم" رئیس مجلس اعلای عراق  در یک کنفرانس خبری مشترک در نجف شرکت کردند.

عمار حکیم در این نشست خبری گفت: جامعه جهانی باید موضع حقیقی و جدی را در خصوص جنایت پایگاه اسپایکر اتخاذ کنند.

وی همچنین بر حمایت خود از تشکیل کابینه دولت آتی عراق در راستای منافع ملی و مردمی این کشور توسط "حیدر العبادی" تاکید کرد.

حکیم همچنین اعلام کرد که با هرگونه تجزیه و تقسیم عراق بر اساس گرایشهای طایفه ای مخالف است.

حکیم تاکید کرد که در دوره کنونی همه بر ارائه یک برنامه حکومتی شامل و فراگیر قبل از توزیع پستهای وزارتی تمرکز کرده اند.

 وی همچنین بر لزوم ریشه کن کردن تروریسم در عزاق و حمایت از نیروهای امنیتی در مواجهه با این گروه تروریستی تاکید کرد.

 مقتدی صدر نیز بر ضرورت حمایت از روند تشکیل دولت و تحقق مشارکت گسترده همه طیفها در دولت آتی عراق تاکید کرد.

وی افزود: مرحله آتی در عراق مرحله رشد و توسعه در سایه حسن همجواری با کشورهای عربی و منطقه ای خواهد بود.

رهبر جریان صدر عراق در خصوص وضعیت امنیتی این کشور  اعلام کرد: همه ما خواستار سرکوب تروریسم و ریشه کن شدن این پدیده در عراق هستیم و از اقلیتهای مذهبی و مسلمانان و غیر مسلمانان می خواهیم که ما را یاری کنند.