تشدید اعتراضات ضد دولتی در یمن/ ایجاد پایگاه دوم برای تحصن

آفریقا و خاورمیانه

منابع یمنی از تشدید اعتراضات ضد دولتی در یمن و ایجاد یک پایگاه دیگر توسط معترضان در صنعا خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، به رغم درخواست "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری یمن از معترضان یمنی برای توقف اعتراضات و تحصنها، اعتراضات ضد دولتی امروز تشدید شده و معترضان با تحصن در شمال فرودگاه صنعا  خواهان برکناری دولت کنونی و بهبود وضعیت اقتصادی در یمن شدند.

این تحصن دومین تحصن معترضان در صنعا است.

عده ای معترضان از حدود دوهفته گذشته تاکنون با ایجاد چادرهایی در نزدیکی وزارتخانه ها در صنعا تجمع کرده اند.

معترضان خواهان بازنگری در تصمیم حذف یارانه مشتقات نفتی و برکناری دولت شدند.

ادامه این اعتراضات باعث برانگیختن نگرانی مقامات یمنی شده است.

"عبدالملک الحوثی" رهبر حوثیها و جنبش انصارالله یمن روز سه شنبه طی یک سخنرانی از همه مردم یمن خواسته بود که به اعتراضات ضد دولتی خود تا زمان تحقق مطالبات ادامه دهند.

وی همچنین از معترضان خواسته بود که در مراسم نماز جمعه که فردا برگزار می شود شرکت کنند.