تحولات یمن/

پیوستن فراکسیون پارلمانی حزب مردمی یمن به معترضان

آفریقا و خاورمیانه

پیوستن فراکسیون پارلمانی حزب مردمی یمن به اعتراضات ضد دولتی این کشور و استقبال جنبش انصارالله از تلاشهای احزاب سیاسی یمن برای ارائه راهکار جهت حل بحران موجود از جمله اخبار مهم این کشور به شمار می آید.

به گزارش خبرگزای مهر، پایگاه خبری العهد، از پیوستن فراکسیون پارلمانی حزب مردمی یمن به معترضان یمنی و حوثیها در اعتراض به سیاستهای دولت این کشور خبر داد.

 از سوی دیگر جنبش انصارالله یمن از تلاشهای احزاب سیاسی این کشور برای ارائه راهکاری جهت حل و فصل بحران به وجود آمده در این کشور قدردانی کرد.

 وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای از شهروندان خود که در یمن به سر می برند خواست که به ترکیه بازگردند.

 شایان ذکر است اعتراضات مردمی در خصوص سیاستهای اقتصادی و تبعیض آمیز دولت از جمله حذف یارانه مشتقات نفتی از حدود دوهفته پیش تا کنون آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

هزاران نفر از مردم یمن از جمله حوثیها با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف به ویژه صنعا، پایتخت این کشور خواهان برکناری دولت و بهبود اوضاع اقتصادی این کشور هستند.

بر اساس گزارشهای بین المللی 10 میلیون نفر از جمعیت 24 میلیونی یمن از فقر حاد رنج می برند و در شرایط معیشتی اسفناکی به سر می برند.