آغاز مجدد درگیریها میان ارتش لبنان و تروریستها در عرسال

آفریقا و خاورمیانه

منابع لبنانی از آغاز مجدد درگیریها میان ارتش لبنان و تروریستها در منطقه عرسال خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین با انتشار خبری فوری از آغاز مجدد درگیریها میان ارتش لبنان و تروریستها در منطقه عرسال در نزدیکی مرز سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش این درگیریها پس از تیراندازی به نیروهای گشت ارتش لبنان توسط تروریستها رخ داد.