نانو، آب پاکی را روی دست اوکراینی ها ریخت

تسنیم نوشت:

 یک مقام ارشد ناتو در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ناتو هیچ تمایلی برای مذاکره در خصوص وضعیت روابط خود با اوکراین یا قبول مسئولیت دفاع و حمایت از این کشور ندارد.
به گزارش  ریانوستی، یک دیپلمات ارشد ناتو در سخنانی در خصوص وضعیت روابط این سازمان و اوکراین تصریح کرد: کشورهای عضو ناتو هیچ تمایلی ندارند تا در خصوص وضعیت روابط خود با اوکراین یا قبول مسئولیت برای دفاع و حمایت از این کشور رایزنی و گفتگو کنند.

وی در ادامه افزود: البته ناتو مشورت ها و کمک مالی به اوکراین را اعلام خواهد کرد. در نشست ولز، اعلامیه ای در خصوص مشاوره های نظامی و حمایت مالی از نیروهای ارتش اوکراین وجود خواهد داشت. البته هیچ تعهدی برای حمایت و دفاع ناتو از اوکراین وجود ندارد. با توجه به اینکه اوکراین عضو ناتو نیست بنابر این ناتو نیز هیچ تعهدی برای واکنش در قبال نقض حاکمیت ارضی این کشور نخواهد داشت.

این دیپلمات گفت: این روابط مورد رضایت همه طرف ها است و عدم تغییر در روابط بین ناتو و اوکراین در اولویت نشست ولز قرار خواهد داشت. ما به دنبال اعضای جدید برای ناتو نیستیم و این اعضای جدید هستند که به دنبال ما هستند.

اظهارات این مقام ارشد ناتو در شرایطی است که آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز گذشته تاکید کرده بود که کی یف انتظار حمایت عملی از سوی شرکای غربی خود را در نشست ولز دارد.نشست ناتو قرار است طی روزهای 4 و 5 سپتامبر در ولز برگزار شود.

49261

کد N470773