هشدار درباره گسترش جنگ داخلی در لیبی

آفریقا و خاورمیانه

نماینده لیبی در سازمان ملل در خصوص گسترش جنگ داخلی دراین کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "ابراهیم الدباشی" نماینده لیبی در سازمان ملل با اشاره به تشدید درگیرها میان گروههای مسلح و گسترش نا امنی و هرج و مرج در این کشور، در خصوص گسترش جنگ داخلی فراگیر در داخل لیبی هشدار داد.

وی در جریان سخنرانی در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت اعلام کرد که تاکنون وجود جنگ داخلی را در لیبی امری بعید می دانسته است اما با توجه به وضعیت کنونی در لیبی همه چیز تغییر کرده .

 وی اظهار داشت که لیبی در حال حاضر دو پارلمان مجزا و دو لت در دو منطقه مختلف دارد و سر منشا درگیریها میان اسلامگرایان و گروه مخالف با این گروه است.

در همین راستا اعضای شورای امنیت خواهان برقراری آتش بس فوری در لیبی و گسترش تحریمها علیه کسانی که امنیت را در این کشور به خطر انداخته اند شدند.