صبح شنبه؛

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان برگزار می‌شود

مجلس

اولین نشست خبری ابراهیمیان سخنگوی شورای‌نگهبان، ساعت 11:00 صبح روز شنبه مورخ 8/6/93 برگزار می‌شود.

اولین نشست خبری سخنگوی شورای‌ نگهبان، روز شنبه هشتم شهریورماه با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، اولین نشست خبری ابراهیمیان سخنگوی شورای‌نگهبان، ساعت 11:00 صبح روز شنبه مورخ 8/6/93 برگزار می‌شود.

کد N470558