باهنر: در استیضاح وزیرعلوم هر نماینده بر اساس برداشت آزاد خود عمل کرد

فارس نوشت:

نایب‌رئیس مجلس درباره فضای مجلس در استیضاح وزیر علوم گفت: همه نمایندگان در آرای خود آزاد بودند و هر کس براساس برداشت خود در این زمینه عمل کرد.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه یازدهمین کنگره تشکل متبوعش که صبح امروز برگزار شد در جمع خبرنگاران و درباره استیضاح وزیر علوم اظهار داشت: فراکسیون اصولگرایان برای استیضاح وزیر مصمم بود و فراکسیون رهروان ولایت نیز در دو و سه جلسه به صورت تخصصی در این زمینه تصمیماتی را اتخاذ کرد.

باهنر افزود: از آنجایی که تصمیم مخالفان و موافقان نزدیک به هم بود تصمیم خردمندانه‌ای در این زمینه گرفته شد و نمایندگان نیز در آرای خود آزاد بودند و هر کس براساس برداشت خود عمل کرد.

نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده در فراکسیون رهروان انشعابی در این خصوص ایجاد شده است تاکید کرد: نباید این مسائل تبدیل به انشعاب شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی از اعضای فراکسیون رهروان نیز جزو استیضاح‌کنندگان بودند که هر دو هم مخالف هم موافق داشتند اما به هر حال در هر دو فراکسیون نمایندگان در آرای خود کاملا آزاد بودند.

 

23503

کد N470557