10 عضو برجسته پلیس ترکیه در شهر آدانا بازداشت شدند

آدانا

آنکارا- در ادامه عملیات علیه منسوبین جماعت گولن در شهربانی ترکیه که از آن به عنوان ساختار موازی یاد می شود، چهارشنبه شب 10 عضو برجسته پلیس شهر آدانا در جنوب ترکیه بازداشت شدند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه، در بین دستگیرشدگان معاون پلیس آدانا، روسای سابق شعب مبارزه با ترور، نیروهای ویژه و مبارزه با قاچاق نیز به چشم می خوردند.

گفته می شود که این عده متهم به شنودهای غیرقانونی و استفاده های غیرقانونی از اطلاعات بدست آمده از شنودهای غیرقانونی هستند.

اوایل ماه جاری نیز دهها مامور پلیس شاغل و بازنشسته در 13 شهر ترکیه به اتهام شنودهای غیرقانونی و در اختیارگذاشتن اطلاعات محرمانه به ˈجماعت گولنˈ دستگیر شدند.

دولت آنکارا واژه ساختار موازی را در مورد عوامل ˈجماعت گولنˈ در دستگاه دولتی ترکیه به کار برده و مدعی است که این جماعت با نفوذ به دستگاه های دولتی، قصد به دست گیری کنترل کامل دولت را داشته است.

درگیری شدید دولت آنکارا با جماعت گولن به رهبری ˈ فتح الله گولنˈ که در پنسیلوانیای آمریکا ساکن است، به دنبال عملیات علیه ارتشا و فساد پلیس استانبول در 26 آذرماه گذشته به افکار عمومی ترکیه کشیده شد.

ˈرجب طیب اردوغانˈ رییس جمهوری منتخب و نخست وزیر فعلی ترکیه تاکید کرده که تا پاکسازی کامل عناصر و عوامل جماعت گولن در درون دستگاه های دولتی، به عملیات خود بدون هیچ گونه ملاحظه ای ادامه خواهد داد.

درگیری جماعت گولن با دولت آنکارا به دنبال اقدام دولت ترکیه در بستن آموزشگاه های خصوصی این جماعت شروع شد.

جماعت نور (گولن) دارای شبکه گسترده ای از مدارس و آموزشگاه ها در سراسر ترکیه و کشورهای مختلف جهان است که گفته می شود، با استفاده از امکانات دولتی و معافیت های مالیاتی، سرمایه هنگفتی را انباشته است.

خاورم**2012/1275
کد N470426