اسماعیل هنیه:

این پیروزی نتیجه سالها کار جدی بود/ در نبرد آزادی کل فلسطین پیروز شدیم

آفریقا و خاورمیانه

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس با تبریک پیروزی مقاومت در جنگ غزه به ملت فلسطین، تاکید کرد: مردم غزه عید فطر را جشن نگرفتند اما امروز عید پیروزی را جشن می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "اسماعیل هنیه" با حضور در جمع مردم فلسطین در غزه، تاکید کرد: همان طور که شهید "احمد الجعبری" رمز پیروزی قبلی مقاومت علیه صهیونیستها بود، "محمد ابوشماله" و "رائد العطار" و دیگر شهدا رمز پیروزی کنونی مقاومت هستند.

وی افزود: این پیروزی پس از جنگ بی سابقه اسرائیل و مقاومت قهرمان محقق شد و در بعد زمان و مکان نمی‌گنجد. هنیه تاکید کرد: جهان شاهد این همه پیشرفت مقاومت در تمامی سطوح دریایی ، زمینی و هوایی بوده است.

وی ادامه داد: این پیروزی نتیجه سالها کار و فعالیت جدی بود و تنها جنگ در غزه نبود بلکه نبرد آزادی کل فلسطین و مسجد الاقصی بود.