در یک بیانیه مشترک،

دوتشکل مذهبی در انگلیس اسلام هراسی و یهودی ستیزی را محکوم کردند

مسلمانان,یهودیان

لندن - ایرنا - شورای مسلمانان انگلیس و هیات نمایندگی یهودیان بریتانیا در بیانیه مشترکی با اشاره به لزوم برقراری صلحی پایدار میان رژیم صهیونیستی و فلسطین، هر گونه بیان و تجلی اسلام هراسی و یهودی ستیزی و تمامی اشکال نژادپرستانه را محکوم کردند.

در این بیانیه که روز پنجشنبه بر روی وب سایت شورای مسلمانان انگلیس انتشار یافت آمده است: ما هرگونه اسلام هراسی و یهودی ستیزی و تمامی اشکال نژادپرستانه را محکوم می کنیم و از جوامع مسلمانان و یهودیان بریتانیا درخواست می کنیم که تلاش و همکاری خود را برای شناخت متقابل از یکدیگر بیشتر کنند.

در این بیانیه هم چنین با استقبال از برقراری آتش بس و صلح میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی در غزه،آمده است : از نظر ما ، مرگ بسیاری از افراد غیرنظامی (در غزه) یک تراژدی است و تلاش های زیادی باید صورت بگیرد که بتوان این خسارت را به حداقل رساند.

شورای مسلمانان انگلیس و هیات نمایندگی یهودیان بریتانیا دراین بیانیه تصریح کردند: هدف قرار دادن غیرنظامیان کاملا غیرقابل قبول و برخلاف مبانی دینی ما است و دعا می کنیم اختلافات جاری ( میان رژیم صهیونیستی و فلسطین ) به سرعت پایان یابد و صلحی پایدار برقرار شود.

در بیانیه این دو تشکل مذهبی تاکید شده است که به رغم شرایط حاکم در خاورمیانه، باید برای برقراری روابط خوب میان جوامع مسلمان و یهودی بریتانیا تلاش شود.

این بیانیه با اشاره به این که هرکس حق دارد دیدگاه سیاسی اش را به اشکال مختلف بیان کند، افزود: بیان این دیدگاه ها در رسانه ها و مجامع عمومی بایستی دور از هرگونه نژادپرستی، خشونت و دیگر اشکال ارعاب و تهدید باشد.

در سطر پایانی بیانیه مشترک این دو تشکل مذهبی آمده است:ˈ خدای ابراهیم به دنیای ما صلح ، خرد و امید بیشتری اعطا کند.ˈ

اروپام ** 5** 1552 **1561 *1446
کد N470255