یک دادستان واشنگتن خواستار مجازات قاتلان امریکایی 14 غیر نظامی بیگناه عراقی شد

عراق,بلک واتر

یک دادستان امریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد : چهار محافظ شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر ، غیرنظامیان غیر مسلح عراقی از جمله زنان و کودکانی را که برای نجات خود سعی داشتند فرار کنند ، به ضرب گلوله از پای در آوردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، در پایان محاکمه دو ماه و نیمه در یک دادگاه فدرال واشنگتن ، ˈ آنتونی آسونسیون ˈ دادستان امریکایی انگیزه این محافظان را در گشودن آتش به سوی 14 عراقی در تاریخ 16 سپتامبر 2007 در بغداد به زیر سوال برد.

وی پرسید :ˈ چرا باید به سمت این همه افراد بیگناه تیراندازی کرد ؟ چرا باید تمام این افراد که در حال فرار هستند و سعی دارند از دست این چهار مرد بگریزند هدف تیراندازی قرار گیرند؟ چرا باید به زنان و کودکانی که غیر مسلح هستند تیراندازی کرد؟ˈ

وی سپس پاسخ داد :ˈ هیچ دلیلی وجود ندارد . آنچه آنان انجام دادند ارتکاب جنایت بود. افرادی که می توانستند بخندند ، عشق بورزند به جنازه های خونین سوراخ شده با گلوله تبدیل شدند. افرادی که اهداف مشروع و تهدید واقعی علیه آنان نبودند. ˈ

پس از نشان دادن تصاویری از چهره های این چهارده عراقی کشته و 18 زخمی دیگر ، این دادستان از هیات منصفه دادگاه خواست این چهار نفر را گناهکار تشخیص دهد.

پل اسلاف ، ایوان لیبرتی ، داستین هرد و نیکلاس اسلاتن چهار متهم دادگاه در حالیکه کت و شلوار پوشیده و کراوات زده بودند آرام نشسته بودند.

اسلاتن 32 ساله متهم به قتل یک غیر نظامی از نوع قتل نقس درجه یک بوده و در صورت گناهکار اعلام شدن با محکومیت حبس ابد روبرو است.

اسلاف ، لیبرتی و هرد متهم به قتل نفس داوطلبانه سیزده قربانی دیگر هستند.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N470167